Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
2011-02-09 14:49:56

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca... czytaj więcej

2011-02-09 14:48:25

Urząd Stanu Cywilnego (USC) w Lubaniu udostępnił ciekawe i istotne informacje dotyczące 2008 roku. - Zanotowaliśmy przyrost dodatni - mówi Zofia Sołtysiak, kierownik USC (na... czytaj więcej

2011-02-09 14:47:58

Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwalają na prowadzenie prac przy poprawie widoczności dla użytkowników jednej z dróg powiatowych, przebiegających przez teren gminy... czytaj więcej

2011-02-09 14:47:14

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z... czytaj więcej

2011-02-09 14:46:26

To moment likwidacji „dzikiego” składowiska zużytych opon w lesie w okolicach Mikorzyna, które odkrył Krzysztof Gronowski, radny Gminy Lubanie, mówiąc m.in.: -... czytaj więcej

2011-02-09 14:45:52

Meczem z III -ligową Włocłavią Włocławek rozpoczęli serię spotkań kontrolnych piłkarze LTP Lubanie Na sztucznej nawierzchni włocławskiego boiska Ośrodka Sportu i Rekreacji zawody... czytaj więcej

2011-02-09 14:45:04

Jak wcześniej informowaliśmy, dwadzieścia dziewięć placówek przedszkolnych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego otrzymało zestawy komputerowe, zaprojektowane i... czytaj więcej

2011-02-09 14:43:44

W całej Polsce piłkarze przygotowują się do inauguracji wiosennej rundy sezonu 2008/2009. Nie inaczej jest w szeregach Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego (LTP), w którym na dobre... czytaj więcej

2011-02-09 14:43:01

„Walentynki”, czyli Święto Zakochanych, obchodzone jest 14 lutego, a w tym dniu (nie tylko) zakochani obdarowują się "walentynkami", którymi zazwyczaj są... czytaj więcej

2011-02-09 14:41:45

Dobrze wyposażona pracownia komputerowa w lubańskim Zespole Szkół im. Jana Pawła II jest miejscem, w którym w każdy piątek spotykają się uczniowie działający w „Kole... czytaj więcej

2011-02-09 14:40:34

Mieszkańcy wsi Ustronie wybrali nowego sołtysa. Po rezygnacji Andrzeja Chlewickiego zdecydowano, że obowiązki sołtysa pełnić będzie Zofia Sołtysiak (na zdjęciu). Pani sołtys jest z... czytaj więcej

2011-02-09 14:39:56

Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie (ZUK) utworzono w 2004 roku jako jednostkę budżetową, zajmującą się produkcją i sprzedażą wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków,... czytaj więcej

2011-02-09 14:36:19

Aż 29 placówek przedszkolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego otrzymało 34 specjalistyczne centra komputerowe Young Explorer, a jednym z beneficjentów jest... czytaj więcej

2011-02-09 14:35:44

Zarząd lubańskiego Koła nr 20 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERiI) rozpoczął 2009 rok spotkaniem świąteczno - noworocznym swoich członków... czytaj więcej

2011-02-09 14:34:38

Zima i często zmieniające się warunki atmosferyczne dają okazję, by przypomnieć mieszkańcom gminy o obowiązku odśnieżania chodników znajdujących się przed posesjami.Zgodnie z... czytaj więcej

2011-02-09 14:33:31

Mają powody do dumy mieszkańcy gminy Lubanie, uczestniczący w tegorocznym, XVII finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nad którym patronat objęli „Tygodnik... czytaj więcej

2011-02-09 14:32:35

Zespół Szkół im. Jana Pawła II dysponuje znakomitymi warunkami do uprawiania sportu, a uczniowie mogą korzystać z hali sportowej, boiska i dobrze wyposażonej siłowni. To... czytaj więcej

2011-02-09 14:31:17

Mają powody do dumy mieszkańcy gminy Lubanie, uczestniczący w tegorocznym, XVII finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: W tym roku zdecydowaliśmy się na zmianę miejsca imprezy... czytaj więcej

2011-02-09 14:30:23

Miejsce: nowy kompleks boisk przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II 16.00  START !!! 16.45  Muzyka dla wszystkich - BewiczBand z ZS Lubanie 17.15  Show... czytaj więcej

2011-02-09 14:29:29

Co zmienił stary, a co przyniesie mieszkańcom gminy Lubanie rok 2009? O tym rozmowa z wójtem Sławomirem Piernikowskim. Jaki był rok 2008 dla gminy i mieszkańców? Przebiegał... czytaj więcej

2011-02-09 14:28:24

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II działają koła zainteresowań, które w ramach zajęć pozalekcyjnych pozwalają uczniom na poszerzanie wiedzy. Istnieje chór, koło... czytaj więcej

2011-02-09 14:27:33

WÓJT GMINY LUBANIE Ogłasza otwarty konkurs ofert w celu zlecania organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zadań publicznych w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej i... czytaj więcej

2011-02-09 14:26:41

Rok 2008 był kolejnym okresem, w którym samorząd  m.in. położył nacisk na dalszą poprawę stanu  gminnej infrastruktury drogowej. W konsekwencji starań zmodernizowano i... czytaj więcej

2011-02-09 14:20:32

13 i 14 grudnia br. w hali sportowej lubańskiego Zespołu Szkół rozegrane będą mecze VI kolejki o mistrzostwo Włocławskiej Ligi Koszykówki Amatorskiej. Oto zestaw... czytaj więcej

2011-02-09 14:19:09

W lubańskim Zespole Szkół im. Jana Pawła II od dziesięciu lat istnieje zespół wokalny. W ciągu całego okresu działania zespół zdobywał laury na konkursach... czytaj więcej