Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
2020-12-30 16:43:52

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu... czytaj więcej

2020-12-28 10:02:58

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż... czytaj więcej

2020-12-27 19:50:07
2020-12-27 19:46:08

W ten weekend (najdalej w poniedziałek) do dzieci z terenu naszej gminy dotrą słodkie upominki ufundowane przez samorząd. Jest to możliwe dzieki Radnym Gminy Lubanie, którzy jako... czytaj więcej

2020-12-27 19:44:19

Miło mi jest Państwa poinformować, że Szkoła Podstawowa w Lubaniu we współpracy z GOK w Lubaniu otrzymała w ramach programu Fundacji Anwil dla Włocławka pn. "Wybieram sport -... czytaj więcej

2020-12-27 19:42:49

Miło mi jest Państwa poinformować, że Szkoła Podstawowa w Lubaniu otrzymała w ramach programu Fundacji Anwil dla Włocławka pn. "Uczę się z Anwilem" grant w wysokości 19.129,90... czytaj więcej

2020-12-23 12:49:19

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż... czytaj więcej

2020-12-18 18:16:59

Droga w Tadzinie została oddana do użytku. W przecięciu wstęgi wzięła udział Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka, Wójt Gminy Lubanie... czytaj więcej

2020-12-17 13:19:55

  Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od... czytaj więcej

2020-12-16 14:53:50

  CEL OGÓLNY 3 LSR ROZWÓJ TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI ORAZ PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W OBSZARZE KOMUNIKACJI, REKREACJI I... czytaj więcej

2020-12-16 13:35:25

WÓJT GMINY LUBANIE ogłasza otwarty konkurs ofert w celu zlecania organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zadań publicznych w zakresie: „Upowszechnianie kultury fizycznej... czytaj więcej

2020-12-14 15:07:49
2020-12-02 16:42:09

Trwa budowa drugiego odcinka chodnika w miejscowości... czytaj więcej

2020-12-02 16:33:18

Trwa przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tadzin na odcinku o długości ok. 0,43 km. Łączny koszt inwestycji wyniesie ok. 202 tys. zł., w tym wsparcie finansowe z Funduszu Inwestycji... czytaj więcej

2020-12-02 16:31:22

W październiku 2020 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na utworzenie żłobka samorządowego w Lubaniu w ramach programu "Maluch+" edycja 2021. Miło mi Państwa poinformować,... czytaj więcej

2020-12-02 09:55:02

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych w zakresie rozwoju sportu w 2021 roku na terenie Gminy Lubanie Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca... czytaj więcej

2020-11-26 08:41:41
2020-11-17 10:59:37

Trwa przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przywieczerzynek na odcinku o długości 0,96 km. Łączny koszt inwestycji wyniesie ok. 365 tys. zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Inwestycji... czytaj więcej

2020-11-16 13:28:50
2020-11-16 13:20:59

W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie na podstawie Trybu i zasad naboru... czytaj więcej

2020-11-13 10:31:24

  Urząd Gminy w Lubaniu w nawiązaniu do pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w związku z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego informuje, iż w celu... czytaj więcej

2020-11-13 10:30:32

Głosy poparcia, które można było oddawać do dnia 11 listopada 2020r, będą zbierane do dnia 31 grudnia 2020 r. do godz. 23:59.   Bardzo dziękuję za dotychczasowe... czytaj więcej

2020-11-13 10:29:00

  Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki  w ramach realizowanej LSR i jej celu ogólnego I - Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności... czytaj więcej

2020-11-09 09:08:53

Od 9.11.2020r. kasa czynna od poniedziałku do czwartku od godz. 8.00 do godz. 13.00, w piątek od godz. 8.00 do godz. 12.30. Za utrudnienia... czytaj więcej